तरुल खानुका फाइदाहरु

तरुल स्वास्थ्यको लागि एक लाभदायक खाद्य पदार्थ हो | तरुल छाला तथा स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याको लागि राम्रो मानिन्छ । यसमा प्रशस्त…

0
70